تبصره

معارف، سنگ‌بنای جامعه و وسیله تعالی و ترقی

اگر به پیشینه بشر وتاریخ آن نظری بیندازیم در خواهیم یافت که به نحوی از انحا از بدوی پیدایش انسان تا اکنون تعلیم وتعلم وجود داشته است واین روند یاد دهی ویادگیری در فراز ونشیب های زندگی انسان‌ها  وخم وپیچ تاریخ رنگ ورقم عوض نموده وروی همرفته شکل بهتر وسروسامان یافته است. تفسیر جزئیات تاریخی ومراحل پیشگامی انسان در زمینه از حوصله مندی این نبشته به دور است، فشرده روی دست آوردهای آموزش نگرشی میداشته باشیم.

به صراحت می‌توان گفت ساز وبرگ امروز ی جهان از یمن وبرکت تعلیم وتعلم است اگر از واقعیت نگزریم دانشمندان، پروفیسوران ، اساتید، کاشفان   وآنانی که در جوامع بشری مصدر خدمت وتقدم وپیشگامی گردیده اند فراهم کننده سهولت به بشریت اند روز گار مشمول این روند وپروسه بوده اند. یعنی اینکه نظر به امکانات وشرایط عصر خویش از نظام تعلیم وتعلم فیض برده اند. واضح وروشن است که پروسه یاد گیری ونظام تعلیمی آهسته آهسته، قدم به قدم به یک نظام دارای شرایط وقواعد تبدیل گردیده که امروزه از برکت همین مجاری انسانها  به مدارج بلند دست یازیده اند.

خوشبختانه در کشور ما افغانستان عزیز نیز نظام تعلیمی بادر نظر داشت اقلیم کشور در فصول چهار گانه فعال ودر خدمت اولاد وطن قرار دارد. ناگفته نباید گذاشت جای خوشبختی است که نظام تعلیمی در کشور بطور رایگان در خدمت همشهریان عزیز تهداب گزاری گردیده است، جهت سهولت برای فرزندان این سرزمین.

استعداد فرزندان افغان و جد وجهد نظام تعلیمی افغانستان نشاندهنده افتخارات بزرگیست که درباب علوم مختلف فرزندان این خطه در رقابت های علمی به سطح جهان دست آورد های بزرگی دارند.

جای مسرت است که امروز دوم حمل سال ۱۴۰۳ آغاز دروس معارف در کشور است وشاگردان در سطوح مختلف باشور وشعف به طرف مکتب ودرس های خویش می‌روند.

یگانه راهی که می‌تواند یک جامعه را از درد چالش های اجتماعی نجات دهد علم است، پس در زمینه کسب علم همه باهم جد وجهد نماییم زیرا کلید سعادت و از میان برداشتن مشکلات فرا راه جامعه فقط و فقط تعلیم وتعلم است کسب علم از هر راه ودریچه ای ممکن است مراجعه به مراکز تعلیمی ،همنشینی با کتاب و فرهنگی کتاب خوانی  وزانو زدن نزد اساتید واهل خرد راه های رسیدن به بینش وعلم است.

باافتخار می‌توان گفت که کشور عزیز ما افغانستان در مقاطع مختلف تاریخ دانشمندان وادبای نام آشنا به بازار علم ودانش تقدیم نموده است.

چه خوش گفت پیغمبر راستگوی

زگهواره تا گور دانش بجوی

استوار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *