تبصره

تشدید حملات برغزه در ایام رمضان نشان دهنده قصی القلب بودن رژیم صهیونیستی است

در آغاز ماه مبارک رمضان رژیم ظالم وبیداد گر صهیونیستی اسرائیل باتمام امکانات وحمایت حامیانش حملات وحشیانه را بر غزه تشدید بخشیده است. در این حملات که در برگیرنده سراسرغزه میباشد. کوچکترین تمکین بر حقوق حقه بشری وانسانی را در نظر نگرفته، بیشترین تمرکز بمباران ها بر نقاط ملکی وکمپ آواره گان فلسطینی میباشد که بد بختانه در کمپ آواره گان به تعداد سیزده زن و کودک شهید گردیده اند.

در این حملات بر منازل مسکونی بمباران های شدید وپی هم صورت گرفته که افراد ملکی قربانی این حملات گردیده اند. با دریغ ودرد حملات رژیم صهیونستی درحالی صورت می‌گیرد که مشکلات بی آبی و بی نانی بالای مردم سراسیمه غزه بیداد می کند و یک زن و کودک در شمال غزه از اثر گرسنگی جان باخته اند، مردم مسلمان غزه در تنور گرم وداغ جنگ وبیداد وظلم رژیم صهیونیستی اسرائیل وحامیانش امریکا و انگلیس از شدت فقر وگرسنگی بمباران جان می‌دهند، اما کشور های عربی ومسلمانان جهان نظاره گر استند که گویا هیچ حرفی نیست و آبی هم از جایش نه جنبیده است.

از آغاز حملات رژیم صهیونستی بر غزه تا اکنون بیش از سی هزار فلسطینی ملکی وغیر نظامی که اعم از زن ومرد واطفال میباشند به شهادت رسیده وبیشتر از هفتاد هزار تن زخمی معلول گردیده است .

در چنین وضعیت وناهنجاری ها، آنانی که سخن از میانجیگری  وآتش بس میزنند وآنهم در حرف همه جز دروغ وریا چیزی بیش نیست زیرا اینها خود آتش جنگ را شعله ور تر می‌سازند. این دلسوزی های ریایی ومکارانه جز فریب مردم جهان چیز دگر نیست. در جنگ وظلم بالای ملت مسلمان فلسطین نه حقوق بشر مطرح است و نه… از ورای همین نبشته بالای مسلمانان کشور های عربی وبعد بالای تمام مسلمانان جهان می نگارم به حمایت ملت به خاک وخون کشیده فلسطین به پا خیزید وبرای رژیم صهیونستی اسرائیل وحامیانش چنان درس بدهید که تا ابد فراموش نکنند .

شعبده بازان حمایت گر اسرائیلی گاه گاهی هم که سخن از آتش بس سر می‌دهند، به غرض رهایی اسیران شان میباشد ورنه این قصی القلب های خون آشام به هیچ عنوان طرفدار آتش بس نیستند. قبل از رسیدن رمضان مبارک قرار بود آتش بس در غزه حاکم شود، این وحشی های خدا ناشناس وبی باور کمر برخلاف مسلمانان بسته اند. اصلاً به ماه مبارک رمضان وحرمت آن چه میدانند به نظر می‌رسد آتش بسی در کار نیست .

در ماه مبارک رمضان شکم گرسنه ولب تشنه زیر بمباران صهیونیست ها به شهادت رسیدن چه درجه بلندی دارد !

شاداب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *