اجتماعیمقالات

نقش تفکر در نوآوری و خلاقیت

طبیعی است که در هیچ حرفه و مسلکی بدون تفکر و تعمق روی مسلک و حرفه ، هیچ کس نمی تواند در حرفه ای خویش نوآوری داشته باشد که او را نسبت به دیگران در حرفه اش متمایز نشان دهد. از این رو گفته می توانیم که نوآوری و خلاقیت در هر حرفه و مسلک مشروط و منوط به تفکر و تعمق بیشتر روی آن است. زیرا دیده شده است که افراد تازه کار با وجود این که از تجربه ای اندک در حرفه و مسلک خویش برخوردار اند، اما با تفکر و تعمق توانسته اند در حرفه و مسلک خویش نوآوری ها و خلاقیت های را داشته باشند که این ویژگی آنها را از دیگر هم مسلکان شان متمایز ساخته است و آنها توانستند در مسلک و حرفه ای خویش به بلندای مؤفقیت دست یابند. برخلاف افرادی با تجربه در هر حرفه و مسلک بنابر عدم تفکرو تعمق در مسلک و حرفه ای خویش نتوانستند چندان مؤفق باشند و این امر باعث گردیده است بازار کار و بار آنها کم رونق باشد. لازم به تذکر است یکی از عوامل که باعث نوآوری و خلاقیت در هر مسلک و حرفه می گردد همانا علاقمندی افراد به مسلک و حرفه ای خویش است، علاقمندی به حرفه و مسلک می تواند باعث آن گردد تا افراد بیشتر روی کارهای مسلکی و حرفوی خویش بیشتر فکر و دقت کنند، در این صورت است که دیده می شود افراد مذکور خواهند توانست در مسلک و حرفه ای خویش نوآوری و خلاقیت داشته باشند و این می تواند در بهبود بازار کار و بار آنها نقش بارزی را داشته باشد. همین گونه، یکی از دلایلی دلسردی افراد به مسلک و حرفه ای خود همانا عدم علاقمندی آنها به آن است که این باعث می گردد آنها کمتر روی حرفه و مسلک خویش تفکر و تعمق نمایند، در نتیجه دیده خواهد شد که آنها چندان دست آوردی  در حرفه و مسلک خویش نمی توانند داشته باشند. بنابراین، افرادی که دارای علاقمندی بیشتر به مسلک و حرفه ای خویش اند، کوشش می نمایند که بیشتر تلاش کنند و روی کارهای مسلکی خویش بیشتر فکر کنند، در نتیجه آنها خواهند توانست به افراد پیشتاز در مسلک و حرفه ای خویش تبدیل شوند و در بازار کسب و کار خویش بیشتر بدرخشند و زبان زد عام و خاص گردند. اما افرادی که حرفه و مسلکی را صرف برای یافتن یک لقمه نان انتخاب می نمایند، باگذشت زمان دیده خواهد شد که آنها نخواهند توانست درمسلک و حرفه ای خویش چندان دست آورد داشته باشند که این می تواند باعث حذف شدن آنها از بازار کار و بار گردد. یکی از راه های که می تواند در نوآوری و خلاقیت در هر حرفه و مسلک نقش داشته باشد، همانا مقایسه لوازم تولیدی یک فرد مسلکی به لوازم تولیدی درکشورهای دیگر است، یعنی افراد مسلکی با مقایسه ای لوازم تولیدی خویش با لوازم تولیده شده در خارج از کشور می توانند نوآوری و خلاقیت های را در مسلک و حرفه ای خویش داشته باشند. در این صورت است که آنها خواهند توانست بازار کار و بار خویش را بیشتر رونق بخشند و درآمد خود را نیز بیشتر سازند و کسب در آمد بیشتر از کار باعث خواهد شد که آنها باعلاقمندی بیشتر به کار در حرفه و مسلک خویش ادامه دهند. اما این نکته  را نباید از یاد برد که کار بهتر در هرمسلک و حرفه نیازمند به استفاده از ابزار بهتر دارد، یعنی، افراد مسلکی و حرفوی درصورتی می توانند در کار خویش مؤفق باشند که از ابزار بهتر استفاده کنند در این صورت است که آنها خواهند توانست در مسلک و حرفه ای خویش دست آورد های بزرگی را داشته باشند، استفاده از ابزار بهتر نیاز به سرمایه ای بیشتر دارد، درصورتی که روی هرمسلک و حرفه سرمایه گذاری بیشتر صورت گیرد، در این صورت است که آن مسلک می تواند بیشتر دوام کند و افراد مسلکی و حرفوی اجناس ولوزام بهتری را به بازار عرضه کنند و به این ترتیب آنها خواهند توانست مشتریان بیشتری را جلب کنند و بازار کار خود را پررونق سازند. از طرف دیگر، ممکن است برخی از نوآوری ها و خلاقیت ها در طراحی ها نتوانند ابتدا علاقمندان را در بازار به خود جلب کند، اما با تداوم کار و راه اندازی تبلیغات این نوآوری ها خواهند توانست توجه بیشتری از مشتریان را به خود جلب کند. جلب توجه مشتریان نقش بارز را در بهبود بازار کار افراد مسلکی و حرفوی دارد، پس نباید افراد حرفوی و مسلکی به توانایی ها و استعداد نهفته ای خویش بی توجه باشند، بل نیاز است که آنها از توانایی و استعدادی که دارند در جهت بهبود بخشیدن بازار کسب و کار خویش کار کنند، با گذشت زمان دیده خواهد شد که آنها جایگاه خود را در حرفه و مسلک خویش پیدا خواهند کرد و از این طریق خواهند توانست به درآمد بالای دست یابند و یک زندگی بهتری را برای خود و خانواده ای خویش سرو سامان دهند. افزون براین، تمرکز روی کار به هدف بهبود انجام آن بگونه ای بهتر و استفاده از مواد با کیفیت می تواند باعث آن گردد، افراد مسلکی و حرفوی بتوانند اجناس و لوازم با کیفیت را تولید نمایند و آن را به بازار عرضه نمایند و با عرضه آن به بازار خواهند توانست، بازار را از آن خود نمایند و مفاد بیشتری بدست آرند.   نکته ای دیگری را که باید افراد مسلکی و حرفوی برای رونق کار خویش در نظر گیرند و آن را عملی سازند، این است که، کوشش نمایند موقعیت بهتری را برای کارگاه و محل فروش اجناس و لوازم دست ساخت خویش انتخاب نمایند تا مشتریان به آسانی بتوانند آدرس  را پیدا نموده و اجناس و لوازم مورد نیاز خویش را بدست آرند. هم چنان توجه به تبلیغات و دادن آگاهی به دیگران در باره نوعیت و کیفیت لوازم و اجناس تولیدی می تواند روی بهبود  و رونق بازار کار افراد مسلکی و حرفوی  تأثیر خوبی داشته باشد. از این رو نیاز است که افراد حرفوی  تلاش نمایند از طریق رسانه های دیداری، شنیداری، چاپی، شبکه های اجتماعی و رسانه های آنلاین در مورد کیفیت و نوعیت اجناس و لوازم تولیدی خویش به دیگران آگاهی دهند تا بتوانند مشتریان زیادی را به خود جلب نموده و بازار کار خود را گرم سازند.

عبدالحلیم باخرد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *