اجتماعی

اهمیت استفاده از زبان ساده در شیوه‌ی تدریس

تجربه این را ثابت ساخته است، استفاده از زبان ساده در شیوه ی تدریس،نسبت به استفاده از عبارات و جملات مغلق، پیچیده و مبهم مؤثریت بیشتری  را دارد،  دانش آموزان یا دانشجویانی که به این شیوه درس خواندند، نسبت به دانش آموزان یا دانشجویانی که به به زبان مغلق و پیچیده درس خوانده اند، در یادگیری درس مؤفق بودند ودر امتحان امتیاز بیشتری را بدست آوردند.

عبدالحلیم باخرد

تجربه این را ثابت ساخته است، استفاده از زبان ساده در شیوه ی تدریس،نسبت به استفاده از عبارات و جملات مغلق، پیچیده و مبهم مؤثریت بیشتری  را دارد،  دانش آموزان یا دانشجویانی که به این شیوه درس خواندند، نسبت به دانش آموزان یا دانشجویانی که به به زبان مغلق و پیچیده درس خوانده اند، در یادگیری درس مؤفق بودند ودر امتحان امتیاز بیشتری را بدست آوردند. استفاده از زبان ساده در شیوه ی تدریس به دلیل اهمیت آن در یادگیری و یاددهی دانش آموزان یا دانشجویان در بسیاری از مکاتب و دانشگاه های دنیا مروج است، اما از زبان مغلق و پیچیده درشیوه ی تدریس درمکاتب و دانشگاه ها کمتر استفاده صورت می گیرد،  زیرا استفاده از این شیوه تا کنون نتوانسته است در هیچ کشوری مؤثریت خود را داشته باشد،  بل توانسته است باعث آن گردد، دانش آموزان یا دانشجویان نتوانند به آسانی دروس را فراگیرند. در کشور ما به دلیلی عدم آگاهی و آشنایی استادان در دانشگاه ها از این شیوه استفاده می گردد ، بویژه در رشته های تخصصی مانند ساینس، انجینیر ی ،زراعت، زمین شناسی… دیده می شود استادان در مواد درسی،از کلمات، جملات و عبارات مغلق و پیچیده استفاده می کنند و به خود زحمت نمی دهند تا آن را به زبان ساده و عام فهم تبدیل کنند تا دانش آموزان یا دانشجویان بتوانند به راحتی درس را فرا گیرند،  این بنحوی از انحا توانسته است روی سواد دانشجویان و حتا سواد استادان تأثیر نامطلوبی داشته باشد. تا جای که دیده می شود اکثر دانشجویان که از این رشته ها فارغ می گردند،درمورد اهمیت رشته ی خویش چندان معلومات ندارند و بسیاری از آنها در ادارات به انجام کارهای اداری مشغول اند، اما در ساحه ای عمل توانایی انجام کار و تحقیق را ندارند.از این رو نیاز است برای  معیار ی ساختن نصاب درسی در مکاتب و دانشگاه ها تلاش صورت گیرد تا از زبان ساده و عام فهم استفاده صورت گیرد و همین گونه از شیوه ای عملی بجای تدریس به شیوه ای نظر ی بیشتر استفاده صورت گیرد، این می تواند در روند یادگیری و یاددهی اثر مثبتی را داشته باشد و بهتر نتیجه دهد. از این رو نیاز است استادان در نهاد های آموزشی و تحصیلی از زبان ساده و عام فهم استفاده کنند تا دانش آموزان یا دانشجویان بتوانند به راحتی دروس را فراگیرند و مفهوم آن را درک کنند. اما دیده می شود که در این راستا تا کنون گامی برداشته نشده است. پس باید نهاد های مسئول دست بکار شوند و کوشش نمایند استادان رشته های گونه گون از زبان ساده و عام فهم در شیوه ای تدریس استفاده نمایند تا دانشجویان بتوانند دروس خود را بگونه ای بهتر فراگیرند و آن را تحلیل و تجزیه نمایند. از جانب دیگر، استفاده از زبان ساده و عام فهم در شیوه ای تدریس باعث می گردد دانش آموزان یا دانشجویان بتوانند به آسانی دروس خود را فراگیرند و دیگر نیازی به این نباشد برای درک بهتر درس از استاد بپرسند، این می تواند در مؤفقیت استاد، هم دانش آموزان یا دانشجویان مؤثر تمام شود و از ضیاع وقت جلوگیری کند. از این گذشته،  استفاده از زبان ساده و عام فهم زمانی می تواند در رشته های تخصصی مؤثر واقع شود،  استادان از شیوه ای عملی تدریس استفاده نمایند،  زیرا بسیاری موضوعات و مسائل ساینسی و تکنیکی را نمی توان صرف با شرح دادن موضوع به دانش آموزان یا دانشجویان فهماند، بل، نیاز است که آن را تجربه و آزمایش کرد. در این صورت است که دانش آموزان یا دانشجویان قادر به درک مسائل خواهند شد.  هرچند استفاده از تدریس به شیوه ای عملی نیاز به این دارد ، نهادهای آموزشی و تحصیلی در سراسر کشور با دستگاه ها و مواد آزمایشی مجهز گردد تا دانش آموزان یا دانشجویان بتوانند به راحتی از آن استفاده نموده و دروس خود را بگونه ای عملی یاد بگیرند.آگاهان امور بر این باور اند در صورتی که استفاده از زبان ساده و عام فهم در شیوه ای تدریس  در دانشگاه ها و مکاتب صورت گیرد، دانش آموزان و دانشجویان می توانند از  سواد کافی بهره برند ودر صورتی که از آنها   امتحان اخذ گردد ،  امتیاز بیشتری بدست خواهند آورد،این در حالی است که دیده می شود بسیاری از استادان در نهاد های تحصیلی در مواد درسی از کلمات خارجی استفاده می نمایند ، این توانسته است روی روند آموزش تأثیر منفی بجا گذارد. بنابراین نیاز است استادان از کلمات و جملات مغلق و پیچیده در مواد درسی استفاده نکنند ودر عوض معنای آن را به زبان های ملی بنویسند تا دانش آموزان یا دانشجویان بتوانند به آسانی دروس خود را فراگیرند و آن را به حافظه بسپارند. این می تواند در یادگیری و یاددهی درس مؤثر واقع شود و موضوع درس را عام فهم سازد.روی هم رفته، آموزش به زبان ساده و عام فهم می تواند به دانش آموزان یا دانشجویان کمک کند تا آنها بتوانند بعد از فراغت از اندوخته های خویش در ساحه ای عمل استفاده نموده  دست به ابتکار و نوآوری در عرصه های گونه گون بزنند و بتوانند برای این سرزمین افتخار بی آفرینند.همین گونه آنها بتوانند با اشتراک در رقابت های علمی در سراسر دنیا با دانش آموزان یا دانشجویان کشورهایی دیگر مؤفق گردند،این می تواند برای بسیاری از باشندگان این سرزمین افتخار بیافرینند. اما اگر شیوه ای تدریس در دانشگاه ها تغییر نکند، این می تواند باعث آن گردد که با ما با وجود داشتن کادرهای تحصیلی بازهم در میدان عمل بویژه در رشته های تخصصی نیازمند به همکاری متخصصین خارجی باشیم. از این رو نیاز است که در این راستا طرح های سازنده از سوی نهادی های مسئول روی دست گرفته شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *