فرهنگی

گسترش روابط فرهنگی به نفع کشورهاست

روابط مستمرفرهنگی میان کشورها باعث بهبودی واعتماد متقابل میگردد.

روابط مستمرفرهنگی میان کشورها باعث بهبودی واعتماد متقابل میگردد.دونیم سال قبل که امارت اسلامی بعدازجهاد مسلحانه بیست ساله براوضاع کشورمسلط گردید،ازطریق اعمال دیپلوماسی فرهنگی، روابط با کشورهای همسایه بخصوص ایران وپاکستان بهترگردید.امروزباهردو کشور روابط فرهنگی وتجارتی کشورمانسبت به حکومت های گذشته خوبترشده است؛امادربعضی اززمینه های سیاسِی قسمت های تاریک وجوددارد که ازطریق اعمال دِیپلوماسی فرهنگی بهبودیافته میتواند.به نقل از خبرگزاری صدای افغان (آوا)، «سید حسن مرتضوی» معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در دیدار با «ملاخیرالله خیرخواه» سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، «سید روح‌اله حسینی» اتشه جدید فرهنگی را به صورت رسمی به مقامات امارت اسلامی معرفی کرد.سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل ۱۸ دلو با ملاخیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دیدار و گفت‌وگو کرد.مرتضوی در این دیدار سید روح‌الله حسینی اتشه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل را به خیرخواه معرفی کرد.حسینی در این دیدار از آمادگی کامل اتشه فرهنگی ایران در کابل جهت توسعه روابط فرهنگی میان دو کشور خبر داد.اگرمابه تاریخ نگاه کنیم روابط فرهنگی افغانستان وایران به چند هزارسال برمیگردد.درطول این مدت زمان هردوکشورازتاثِیرات فرهنگی همدیگرمستفید شده اند.البته این روابط فرازوفرود هایی رابه همراه داشته است.مسئولین امارت اسلامی افغانستان همواره سعی نموده که روابط فرهنگی هردوکشورگسترش یابد.دراین راستا گامهای مثبت برداشته شده است،زمانی که کنفرانس های فرهنگی بین المللی درایران گشایش میابدازفرهنگیان افغانستان دعوت میشود که درآن شرکت کنند.همینگونه افغانستان که کنفرانس های فرهنگی رادایرکرده ازفرهنگیان ایران دعوت به عمل آمده است،این روند باعث بهبود روابط فرهنگی میان دوکشورشده ونتایج خوبی رابه همراه داشته است.دیپلوماسی فرهنکی نفوذ بر روی مردم دگرکشورها و آوردن آنها به صحنه بین المللی، به منظور فراهم آوردن شرایط موثر به دولتهای آنها، در نظر گرفته می شود. دیپلماسی فرهنگی مجموعه عملیات موثری است که در آن فرهنگ یک ملت به جهان خارج عرضه می شود و خصوصیات منحصر به فرد فرهنگی ملتها در سطوح دو جانبه و چند جانبه ترویج می یابند.تاثیرگذاری فرهنگ در حوزه سیاست خارجی به حدی است که در عصر کنونی از فرهنگ ‌عنوان قدرت نرم در سیاسیت خارجی بحث می‌شود که عنوان دیپلماسی فرهنگی به آن می‌دهند و به معنای استفاده از ابزارها و مکانیسم‌های فرهنگی برای معرفی و انتقال فرهنگ و تمدن یک سرزمین به سرزمین و فرهنگ دیگر است.دیپلماسی فرهنگی هنر و اجرای سیاستهای فرهنگی توسط نمایندگان رسمی کشورها است. به تعبیر دیگر، مهارت و هنر استفاده از توزیع  بودجه تشخیص داده شده جهت انجام پروگرامهای فرهنگی توسط دیپلماتها، دیپلماسی فرهنگی نامیده می شود. این پروگرامها یا فعالیتها، خود ممکن است در عرصه ایجاد صلح و ثبات جهانی، صدور فرهنگ ها و تقویت هویت ملی کشورها و جز اینها باشند .بنابراین منظور از دیپلماسی فرهنگی تلاش برای درک،آگاه ساختن، مشارکت دادن و تأثیرگذاردن بر مردم دیگر کشورها است. بر اساس تعریفی دیگر، دیپلماسی فرهنگی تبادل ایده ها، اطلاعات، هنر و دیگر جنبه های فرهنگ میان ملتها به منظور تقویت تفاهم متقابل است، دیپلماسی فرهنگی در واقع تأمین منافع ملی با استفاده از ابزارهای فرهنگی است.ضرورت تقویت دیپلماسی فرهنگی پیشبرد منافع ملی با به کارگیری ابزار فرهنگی ممکن است نتواند جایگزین سایر ابزارها همانند ابزارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و… شود؛اما می تواند مکمل آنها باشد. امروزحتی قویترین کشورها نیز ترجیح می دهند تا آنجایی که ممکن است از شیوه های فرهنگی برای تأمین منافع خود استفاده نمایند تا سایر اهرمها.دیپلماسی فرهنگی از آن جهت که به یک کشور امکان می دهد که فرهنگ، جامعه و مردمش را به دیگران معرفی کند و همچنین از طریق فزونی بخشیدن به ارتباطات خصوصی بین مردم کشورهای گوناگون، کشورها را قادر می سازد که ایده آل های سیاسی و سیاست هایشان را در انظار افکار عمومی بسیار جذاب سازند. وقتی فرهنگ کشوری شامل ارزش های جهانشمول شود، کسب نتایج دلخواه برای آن کشور افزایش می یابد. برنامه هایی که در قالب دیپلماسی فرهنگی به اجرا درمی آیند، از آنجا که موجب گسترش ارتباطات میان مردم کشورهای مختلف می شود، زمینه ساز برقراری روابط مستحکم و دوستانه میان کشورها را فراهم می سازد. دیپلماسی فرهنگی به ایجاد «بنیاد اعتماد» با مردم دیگر کشورها کمک می کند. بر اساس این اعتماد، سیاستگذاران به ایجاد توافقنامه های سیاسی، اقتصادی و نظامی می پردازند. افغانستان با توجه به مولفه های عظیم فرهنگی از قابلیت منحصر به فردی در این زمینه برخوردار است ،امامتاسفانه از آن استفاده نشده است.به هر پیمانه که دیپلوماسی فرهنکی راتقویت کنیم همان قدردرروابط فرهنکی ما با کشورهای جهان بهبودی بوجود میاید.

نوری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *