اجتماعی

عوامل موثر بر افزایش جرایم جنسی از منظر روانشناسی جنایی

در هر جامعه‌ای انحرافات و جرایم جنسی، خارج از چارچوب شرع و قانون از بدترین و مخرب ترین انحرافات، بخصوص در میان جوانان به حساب آمده و اثر سویی بر کانون خانواده میگذارد. بدیهی است که پیشگیری از جرایم مستلزم پی بردن به علل و زمینه های بروز آن جرایم در جامعه میباشد. چنانکه گفته شد، امروز در جرم شناسی پیشگیری غیرجزایی به دو صورت پیشگیری اجتماعی و وضعی صورت میگیرد که در پیشگیری وضعی تدابیر پیشگیرانه بیشتر بر روی متضرر متمرکز است. در این میان جرایم جنسی و اعمال منافی عفت نظیر لواط، زنا، مساحقه و... در حقوق جزاء اسلام مطابق بر شریعت است، جزء جرایم (بدون متضرر) یا جرایم (توام با رضایت) محسوب میشوند؛ که مستلزم توجه خاص به زمینه های بروز این معضل خانمان سوز و ارائه تدابیر پیشگیرانه لازم میباشد. در عصر حاضر شاهد افزایش دختران و زنانی هستیم که به بی مبالاتی اقدام میکنند و انگیزه آنها صرفاً مادی هم نیست. اینک به بعضی از علل و عوامل موثر در زمینۀ جرایم جنسی یادآور میشویم.

پوهنیار محمد واسع خان لودین
در هر جامعه‌ای انحرافات و جرایم جنسی، خارج از چارچوب شرع و قانون از بدترین و مخرب ترین انحرافات، بخصوص در میان جوانان به حساب آمده و اثر سویی بر کانون خانواده میگذارد. بدیهی است که پیشگیری از جرایم مستلزم پی بردن به علل و زمینه های بروز آن جرایم در جامعه میباشد. چنانکه گفته شد، امروز در جرم شناسی پیشگیری غیرجزایی به دو صورت پیشگیری اجتماعی و وضعی صورت میگیرد که در پیشگیری وضعی تدابیر پیشگیرانه بیشتر بر روی متضرر متمرکز است. در این میان جرایم جنسی و اعمال منافی عفت نظیر لواط، زنا، مساحقه و… در حقوق جزاء اسلام مطابق بر شریعت است، جزء جرایم (بدون متضرر) یا جرایم (توام با رضایت) محسوب میشوند؛ که مستلزم توجه خاص به زمینه های بروز این معضل خانمان سوز و ارائه تدابیر پیشگیرانه لازم میباشد. در عصر حاضر شاهد افزایش دختران و زنانی هستیم که به بی مبالاتی اقدام میکنند و انگیزه آنها صرفاً مادی هم نیست. اینک به بعضی از علل و عوامل موثر در زمینۀ جرایم جنسی یادآور میشویم.
علل خانواده گی، خانواده مهمترین نهاد جامعه، نقش تعیین کنندهای در جامعه پذیری افراد دارد. رفتار پدر و مادر اثر تربیتی مهمی را در آینده افراد به جا میگذارد. از جمله تبعیض بین فرزندان می‌تواند اثرات مخربی داشته باشد. اختلافات خانوادگی، ضعف نظارت و کنترول خانواده بر اعمال فرزندان؛ مشکلات اقتصادی، نبود محبت در بین اعضای خانواده و… از عوامل موثر در گرایش افراد به سمت انحرافات جنسی میباشد. عدم رعایت حریم نامحرم در خانواده ها، برپایی جشن ها و مهمانی ها و پارتی های جوانان و آشنایی مداوم هر مرد با زنان متعدد و بالعکس که باعث مقایسه های فراوان در ذهن افراد می شود، هم به تنوع طلبی افراد دامن میزند و هم بر سردی روابط مشروع می افزاید، از جمله عوامل موثر در پیدایش و ترویج انحرافات جنسی است.
مجرمین جنسی معمولاً کسانی هستند که دارای اختلال شخصیتی یا بیماریهای روانی و یا متضررین جنسی هستند. روانشناسان، پیدایش انحرافات جنسی را به تجارب اولیۀ نسبت میدهند که کودك را نسبت به انجام اعمال انحرافی ترغیب یا شرطی می سازند. جنسی از کودك، او را به ادامه آن در بزرگسالی یا برعکس، اقدام به سوء استفاده از دیگران وادار میکند. انحرافات جنسی ریشه در عوامل زیستی از قبیل وضع ظاهری فرد، زیبایی، سن، و جنس داشته باشد که این عوامل فرد را مستعد مجرم بودن میکنند. چه آنکه در جرایم و انحرافات جنسی، زنان و دختران و هم چنین اطفال به دلیل خصوصیات زیستی، بیشترین قربانی جرایم جنسی هستند. بدین ترتیب نقش عوامل اعتقادی، تربیتی و اخلاقی جوانان و نوجوانان در تمایل به سمت انحرافات جنسی بسیار حائز اهمیت بوده و به عنوان یک عامل بازدارنده عمل میکند. کسی که ایمان و حیا در وجود او نهفته است، هیچ گاه شخصیت والای خود راکه آمیخته با نور ایمان و اعتقاد بوده و پرورش یافته دین مقدس اسلام میباشد به خاطر لذت های زود گذر دنیوی لگد مال نمیکند. به همین خاطر است که اسلام نسبت به غریزه جنسی یک نگاه خدادادی داشته و آن را مایه نشاط روانی و ایجاد تعلقات عاطفی میان زوجین میداند که البته برای تربیت صحیح این غریزه الهی مکرر سفارش شده به تزکیه و تربیت اسلامی و رعایت حجاب و خویشتن داری می نماید؛ چرا که تربیت غلط و ناصواب فرد و وجود مشکلات اخلاقی در شخصیت فرد را عامل مهمی در انحرافات جنسی و سوق دادن غریزه الهی به ارضاء آن، از طریق راه های انحرافی و خارج از چارچوب شرع می‌داند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *