ورزش

آشنایی با ورزش فوتسال

فوتسال چیست؟

فوتسال چیست؟

فوتسال ورزشی با توپ شبیه فوتبال است که در محوطه کوچکتر انجام می شود و بخاطر فضای کمتر دارای تحرک بیشتر است. فوتسال با داشتن تحرک بیشتر به نوعی فوتبالی سرعتی است با پیش نیازهای اختصاصی از جمله تکنیک های پایه، تاکتیک ها، چرخشها که زیر مجموعه سیستم بازی  فوتسال است و انواع سیستمهای دفاعی فوتسال که یا براساس سیستم حمله حریف اتخاذ می شود و یا سیستم دفاعی واحدی که برای مقابله با انواع سیستم حمله اتخاذ می گردد که مبتنی بر دفاع از فضاست.

فوتسال دارای سیستم های حمله اختصاصی از جمله 4-0  – 3-1  –  2-2  – 1-2-1 –  2-1-1 میباشد که هر کدام از سیستم ها حمله فوتسال را با دفاع اختصاصی آن مقابله می کنند. به طور مثال سیستم حمله 2-2 را در فوتسال با دفاع ترکیبی مقابله می کنند.

رقابت های فوتسال یکی از مهم ترین رقابت های ورزشی در سطح جهان می باشد منشأ شکل گیری فوتسال به شهر مونته‌ ویدئوی اوروگوئه باز می‌گردد. در سال ۱۹۳۰، ژوان کارلوس سریانی، فوتبال ۵ نفره را برای مسابقات جوانان در YMCA پی‌ ریزی کرد. فوتسال به سرعت در آمریکای‌جنوبی  بخصوص برزیل محبوبیت پیدا کرد.بسیاری از بازیکنان بزرگ و مشهور فوتبال برزیل، از طریق کسب مهارت‌های ورزش فوتسال، سبک‌ها و متدهای خود را در رشته فوتبال گسترش دادند و این موضوع زمینه مطرح شدن آنها را به عنوان بازیکنان بزرگ فوتبال فراهم کرد.

بازیکنانی مانند پله، زیکو، به‌به‌تو و سایر ستاره‌های فوتبال برزیل مهارت‌های خود را از طریق بازی در زمین‌های فوتسال و شرکت در این رشته ورزشی ترقی دادند. از آن هنگام، برزیل راه خود را به سوی مطرح شدن به عنوان قطب اصلی فوتسال جهان در پیش گرفت و اکنون مسابقات فوتسال تحت حمایت فیفا در سراسر جهان برگزار می‌شود.

اولین رقابت بین المللی فوتسال

اولین رقابت بین‌المللی فوتسال در سال ۱۹۶۵ برگزار شد، زمانی که پاراگوئه اولین جام  فوتسال آمریکای‌ جنوبی را بدست آورد. ۶ جام دیگر فوتسال در آمریکای‌جنوبی تا سال ۱۹۷۹ برگزار شد که برزیل پیروز تمامی این میادین فوتسال بود. برزیل جایگاه خود را به عنوان قدرت برتر فوتسال در اولین جام آمریکایی فوتسال تا سال ۱۹۸۰ حفظ کرد و این جام فوتسال را بار دیگر در سال ۱۹۸۴ بدست آورد.

زمین فوتسال

زمین فوتسال دارای ابعاد و اندازه های منحصر به فرد خود می باشد .اندازه زمین بازی فوتسال: طول زمین فوتسال حداقل 25 متر و حداكثر 42 متر می باشد. عرض زمین فوتسال حداقل 15 متر و حداكثر 25 متر است. در مسابقات بین المللی اندازه زمین فوتسال برابر است با طول حداقل 38 متر و حداكثر 42 متر و عرض حداقل 18 متر و حداكثر 25 متر می باشد. پهنای كلیه خطوط زمین فوتسال 8 سانتیمتر است. اندازه دایره وسط زمین فوتسال 3 متر می باشد. فاصله نقطه پنالتی تا خط دروازه زمین فوتسال 6 متر می باشد. فاصله نقطه پنالتی دوم زمین فوتسال تا خط دروازه 10 متر می باشد. اندازه ربع دایره های گوشه زمین فوتسال (كرنر) 25 سانتیمتر می باشد. اندازه دروازه های زمین فوتسال : فاصله بین دو تیر دروازه زمین فوتسال 3 متر و ارتفاع تیر افقی تا سطح زمین 2 متر است.

تذكر : ورود و خروج بازیكنان فوتسال در موقع تعویض بایستی از محدوده مشخص شده زمین فوتسال انجام گیرد.

جنس توپ فوتسال : توپ فوتسال از چرم یا مواد مشابه می باشد و محیط آن حداقل 62 و حداكثر 64 سانتیمتر است.

وزن توپ فوتسال : توپ فوتسال درشروع بازی نبایستی كمتر از 390 گرم و یا بیشتر از 430 گرم باشد.

فشار توپ فوتسال : 4/0 – 6/0 اتمسفیر برابر با 400 تا 600 گرم بر سانتیمتر مكعب از سطح دریا باشد.

بازیکنان فوتسال ( players)

در فوتسال بازیکنان فوتسال از قواعد خاصی پیروی می کنند

تعداد بازیكنان فوتسال : در یك مسابقه فوتسال با شركت دو تیم فوتسال نباید بیش از5 بازیکن یا كمتر از 5 بازیكن برای هر تیم فوتسال باشد كه یكی از آنها دروازه بان با لباس مشخص است. اگر به دلیل اخراج، تعداد بازیكنان یك تیم فوتسال به كمتر از 3 بازیكن برسد بازی فوتسال باید تعطیل شود.

1-تعداد بازیكنان ذخیره فوتسال حداكثر 7 نفر می باشد.

2-تعداد تعویض در فوتسال سیار و نامحدود است حتی دروازه بان فوتسال. ( رنگ لباس دروازه بان فوتسال متمایز از بازیكنان دیگر فوتسال است ) بازیكنی كه تعویض میشود می تواند دوباره به زمین بازی فوتسال برگردد. دروازه بان فوتسال می تواند جای خود را با سایر بازیكنان فوتسال عوض نماید. ( تعویض دروازه بان بدون توقف بازی فوتسال و مثل سایر بازیكنان صورت می گیرد ) تعویض ها در فوتسال باید از محل مشخص شده برای هر تیم فوتسال صورت پذیرد.

3-        عمل تعویض در بازی فوتسال زمانی خاتمه می یابد كه بازیكن جانشین وارد زمین فوتسال شود.

4-        چنانچه در جریان تعویض سیار در بازی

فوتسال، بازیكن جانشین قبل از اینكه بازیكن تعویضی كاملاً زمین فوتسال را ترك كند وارد زمین شود، داور بایستی بازی فوتسال را قطع ( با رعایت آوانتاژ به تیم حریف ) و بازیكن تعویضی را به بیرون بفرستد و به بازیكن جانشین اخطار و بازی فوتسال را با یك ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ آغاز نماید.

تذكر : اگر هنگامی كه داور بازی فوتسال را متوقف كرد توپ فوتسال درون محوطه جریمه بوده ضربه آزاد غیر مستقیم از روی خط محوطه جریمه و نزدیكترین محل به محل توقف توپ انجام می شود.

اگر بازیكن جانشین یا بازیكن تعویضی از محلی به غیر از منطقه تعویض وارد زمین بازی فوتسال شده یا از زمین بازی خارج گردیده داور بایستی بازی فوتسال را متوقف كرده و به بازیكن خاطی اخطار بدهد و بازی را با یك ضربه آزاد غیر مستقیم علیه تیم خاطی از محل توپ زمانیكه بازی را متوقف كرده است مجدداً شروع نماید.

مدت بازی فوتسال

فوتسال دارای دو وقت 20 دقیقه ای برای بازی و زمان بین دو نیمه استراحت 15 دقیقه ای می باشد. هر تیم فوتسال می تواند در هر نیمه یك تایم درخواست كند (در بازی های حذفی فوتسال در وقت اضافی تایم اوت وجود ندارد).

برای ضربه پنالتی فوتسال و ضربات آزاد بدون دیوار دفاعی در فوتسال (پنالتی دوم 5 خطا) به اندازه زدن ضربات مذكور در پایان وقت به زمان بازی اضافه می شود. در بازیهای فوتسالی كه بایستی نتیجه مشخص شود در صورتی كه بعد از پایان وقت قانونی نتیجه بازی فوتسال مساوی باشد از دو وقت اضافه 5 دقیقه ای استفاده می شود. در طی دو وقت اضافه 5 دقیقه ای هیچ گونه تایم اوتی به تیمهای فوتسال داده نمی شود.

شروع بازی فوتسال

برنده قرعه در شروع بازی فوتسال اختیار انتخاب زمین فوتسال و بازنده قرعه ضربه شروع بازی  فوتسال را می زند. ضربه شروع بازی فوتسال به داخل زمین حریف با علامت داور اصلی خواهد بود كه فاصله بازیكن مقابل با توپ فوتسال 3 متر خواهد بود. از ضربه شروع بازی فوتسال مستقیماً گول به دست نمی آید. دراپ بال روش دیگری برای شروع بازی فوتسال است.

زمانی كه به هر دلیلی كه در قانون پیش بینی نشده شما بازی فوتسال را متوقف نموده اید بایستی بازی فوتسال را با دراپ بال مجدداً شروع نمائید. هنگامی كه توپ درون محوطه جریمه زمین فوتسال می باشد و داور بازی فوتسال را متوقف می نماید دراپ بال بایستی از روی خط محوطه جریمه انجام شود نه داخل محوطه جریمه زمین فوتسال.

تهیه: محمد کمال

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن