گزارش

اختصاص 70 میلیون افغانی به دوشرکت برای رشد زراعت درکشور

مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پرداخت مبلغ ۷۰ میلیون افغانی خدمات مالی اسلامی را برای دو شرکت از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعت، تایید کرد.

 

مولوی صدراعظم عثمانی معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پرداخت مبلغ ۷۰ میلیون افغانی خدمات مالی اسلامی را برای دو شرکت از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعت، تایید کرد.

دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت با نشر این خبر می گوید: معین زراعت و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با حضورداشت انجینر عبدالغفور رئیس صندوق انکشاف زراعت و مولوی صدیق الله رئیس تصدیق‌دهی تخم‌های بذری، ۷۰ میلیون افغانی خدمات مالی اسلامی را برای شرکت های افغان رید پومی   گرینت و صنعتی شعیب یحیی که درخواست کننده این پول می باشند، تائید نمود.

این شرکت ها درحال حاضر در بخش های جوس سازی و کارتن سازی میوه فعالیت داشته و هدف از پرداخت این خدمات مالی اسلامی حمایت از سکتور خصوصی و رشد و انکشاف زراعت در کشور خوانده شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *