افغانستان

توزیع کارت مصئونیت برای مقام‌های حکومت پیشین

کمیسیون تماس با شخصیت‌ها از توزیع کارت مصئونیت برای مقام‌های حکومت پیشین افغانستان خبر می‌دهد. احمد الله وثیق، سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که این روند را به هدف اطمینان برای شخصیت‌های نظامی، سیاسی و علمی در کشور آغاز کرده‌اند.

کمیسیون تماس با شخصیت‌ها از توزیع کارت مصئونیت برای مقام‌های حکومت پیشین افغانستان خبر می‌دهد. احمد الله وثیق، سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که این روند را به هدف اطمینان برای شخصیت‌های نظامی، سیاسی و علمی در کشور آغاز کرده‌اند. سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها، گفت: «یک عده از شخصیت‌ها که در حکومت پیشین نظامی یا سیاسی بودند و از کشور نرفته‌اند و با خانواده‌های شان در کشور هستند برای آن‌ها نیز روند توزیع کارت‌ها شروع شده است. روز گذشته نیز برای اعضای پارلمان و ولسی جرگه ما کارت توزیع کردیم.»

رئیس محمدی‌زاده، آگاه مسایل سیاسی، گفت:  «امکان دارد با وجود توزیع این کارت‌ها آزار و اذیت صورت بگیرد باید به دارندگان این کارت‌ها احترام قایل شوند خداکند که هرکسی باشد.»

رئیس پیشین شرکت «برشنا» در حکومت پیشین که سال قبل به کشور برگشته و پس از برگشت به کشور به کار بار شخصی رو آورده است.

امان الله غالب در باره توزیع کارت مصئونیت از سوی کمیسیون تماس باشخصیت‌ها چنین دیدگاهی دارد: «من عادی برگشتم چون گفتم نیاز به دعوت کسی نیست ولی در بیرون از افغانستان که هستی یک تشویش دیگر برایت اضافه می‌شود و طبیعی است این تشویش».

از سویی هم، برخی از شهروندان کشور که پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی کشور را ترک کرده‌اند، از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه کار را در کشور برای‌شان فراهم سازد.

اختر راسخ، چهره سیاسی در خارج،  گفت: «این اداره باید از تمام افغان‌ها دعوت کنند که بیایند و در تمام عرصه‌های سیاسی، نظامی، ادبی و غیره در کشور کار کنند و برای مردم خود و کشور خود مصدر خدمت واقع شوند.»

امیرخان ، نظامی پیشین در خارج، می‌گوید: «خیلی از افراد در خارج صفاکار و گارسون شدند تا یک پول ناچیز را بدست بیاورند و نفقه روزگار خود را پیدا کنند ما سزاور چنین وضعیتی نبودیم.»

بربنیاد آمار‌های کمیسیون تماس با شخصیت‌ها از ایجاد این کمسیون تااکنون بیش از ۶۵۰ تن به شمول جنرالان، اعضای ولسی جرگه و شخصیت‌های علمی حکومت پیشین که کشور را ترک کرده بودند دوباره به کشور برگشته‌اند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *