گزارش

وقتی که سیاست ها از « رینگ» خارج میگردند!

گروسی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتومی به ارتباط سیاستها و روابط بین روسیه وکوریای شمالی وبه خصوص انتقال فناوری تسلیحات هستوی از روسیه به کوریای شمال گفت :فکر نمی کنم یک کشوردارندۀ سلاح هستوی که عضوپیمان منع گسترش سلاح های هستوی رابه رسمیت شناخته است ( درگیر تجارت وانتقال فناوری تسلحیات هستوی به کشوری شود که عملاً خارج ازاین پیمان است.)

 

گروسی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتومی به ارتباط سیاستها و روابط بین روسیه وکوریای شمالی وبه خصوص انتقال فناوری تسلیحات هستوی از روسیه به کوریای شمال گفت :فکر نمی کنم یک کشوردارندۀ سلاح هستوی که عضوپیمان منع گسترش سلاح های هستوی رابه رسمیت شناخته است ( درگیر تجارت وانتقال فناوری تسلحیات هستوی به کشوری شود که عملاً خارج ازاین پیمان است.)

با مطالعه حوادث و رویداد ها ی چندسال اخیر وبروز جنگ روسیه واوکراین قطب بندیهای جدید سیاسی نظامی واقتصادی درجهان وبه خصوص سه قارۀ اروپا،آسیا وافریقا رونما گردید که روابط سالهای قبل رازیر سایه ی خود درآورده است ،ازجمله تیره شدن روز افزون روابط دو کوریای شمالی وجنوبی که کوریای شمالی با روسیه روابط خوب دارد وکوریای جنوبی هم با کشور های غربی هم آوازی می کند وبا گذشت هر روز روابط آنان تیره تر میگردد ودر اخبار روزانه می شنویم که کوریای شمالی به صورت پیهم موشکهای با برد بلند وبلند تر خود رابه فضا شلیک می کند وباجود واکنش کشورهای مخالف وتهدید های آنان وهکذا تحریم های اقتصادی وسیاسی شان این پروسه را ادامه

میدهد.

دراین روزها که کیم جونگ اون ر‌ئیس جمهور کوریای شمالی به همراهی یک کاروان زرهی ارتش به مسکور رفته تا درحقیقت جرأت خودرا دربرابر هرنوع تهدید به نمایش گذارد،درحالیکه می توانست ازطریق هوا توسط طیارات خاص نظامی به مسکو برود ،برعکس توسط کاروان ارتش خود میرود وازسوی دیگر هم مبرهن است که هدف اصلی سفر او ارزیابی اوضاع سیاسی ونظامی ،ماحول جنگ روسیه واکراین است ومیخواهد اوضاع را با مشوره های ولادیمیر پوتین ازنزدیک ارزیابی کند چنانچه درمطبوعات هم انعکاس یافت اگر ضرورت شود با روسیه همکاریهای نظامی هم داشته باشد واین سفر هم اصلاً بنابر دعوت رسمی ولادیمیر پوتین برای شرکت  در (مجمع اقتصادی شرق) صورت گرفته

است.

کیم جونگ اون به صراحت گفته بود که هر گونه تحولی در مذاکرات اش با ولادیمیر پوتین در مورد فروش تسلیحاتی میان پیون یانگ ومسکو رازیر نظر دارد وامریکا قبلاً از فروش احتمالی تسلیحات کوریای شمالی به روسیه ابراز نگرانی کرده بود. قابل یادآوریست که حکومت کوریا چندی پیش اعلام داشت که درآینده نه چندان دور یک مانورمشترکی را با چین و روسیه راه اندازی خواهیم کرد.

اعزام تسلیحات نظامی امریکا به کوریایی جنوبی وتایوان ،همچنان عکس العمل کشورهای غربی دربرابرغولهای اقتصادی ونظامی جدید قارۀ آسیا ویا به اصطلاح کشورهای شرقی قابل مکث وغور دقیق است.

چندی پیش دراخبار خواندیم وشنیدم کشورهای ناتو میخواهند یک دفتر خود را درجاپان ایجاد کنند واین خبر برای کشور های شرقی ومخالف امریکا خبر خوبی نبود عکس العمل های تندی رابه ارتباط موضوع ازخودنشان دادند ،چنانچه یک مقام رسمی فرانسه اظهار داشت : کشورش با پیشنهاد ناتو برای افتتاح دفتر رابط درجاپان مخالف است واین اظهارات مقام رسمی فرانسه چند روز بعد ازآن بیان شدکه امانویل ماکرون رییس جمهوری فرانسه این تصمیم ناتو وکشورهای غربی را (اشتباه بزرگ) خواند.

برنامه وتصمیم افتتاح دفتر ارتباطی ناتو درجاپان آشکار کشورهای غربی دربرابرکشورهای شرقی مخالف توسعه ناتو وامریکا در آسیا اند تصریح میکنندکه ناتو به مفهوم سازمان پیمان اتلانتیک شمالی است واتلانتیک شمالی جغرافیای مشخصی است وایجاد دفتر ناتو درجاپان تخطی ازمندرجات این سازمان وتوسعه آن به سوی شرق زمین است واین کار برای کشورهای شرقی قابل قبول نیست وجبراً عکس العمل مناسبی را برابر آن نشان خواهد داد.

درجریان سفرکیم جونگ اون رییس جمهور کوریای شمالی انتقال فناوری تسلیحاتی اتومی درد سرجدیدی رابرای کشورهای غربی به میان آورده ومیگویندکه این کار اصلاً خلاف پیمان گسترش سلاح زروی است ، اما روسها و… ارسال بمب های خوشه یی راازامریکا به جنگ اوکراین ،همین استدلال می کنند که استعمال بمب های خوشه یی جرم جنگی شمرده میشود ونباید امریکا آنرا به اوکراین بدهد ، اما واقعیت اینست که جهان دارد ازحالت عادی وتک قطبی به سوی چند قطبی درحرکت است و کشورهای اتومی جهان دراین حرکت دردو اردوگاه شرقی وغربی گردهم خواهند آمد و با جبهه گیری نظامی واقتصادی مستقیم وغیرمستقیم رقابتهای خودرا ادامه خواهند داد و دراین میان درچنین رویارویی های بزرگ ممنوع وغیرممنوع ومجار وغیر مجاز وجرم جنگی و… مفهوم ندارد وهرچیزی که منافع یک طرف را تأمین کند وبه صف مخالف ضربه وارد نماید،کلاًمجاز وخوب وعاقلانه تلقی میگردد ،چون سیاستهای فعلی از رینگ سابق خارج وبه سوی جهان دیگر درحرکت است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *