اجتماعی

اهمیت افزایش میزان تولید در افزایش عواید

طبیعی است که با افزایش میزان تولیدات  عواید داخلی نیز به همان پیمانه افزایش خواهد یافت و این می تواند در راستای شکوفایی یک کشور نقش بارزی را داشته باشد. درصورتی عدم توجه به افزایش میزان تولیدات داخلی، هیچ کشوری با وارد کردن اموال خارجی نمی تواند به رشد و شکوفایی دست یابد. زیرا متکی بودن یک کشور به واردات  خارجی باعث می گردد

عبدالحلیم باخرد

طبیعی است که با افزایش میزان تولیدات  عواید داخلی نیز به همان پیمانه افزایش خواهد یافت و این می تواند در راستای شکوفایی یک کشور نقش بارزی را داشته باشد. درصورتی عدم توجه به افزایش میزان تولیدات داخلی، هیچ کشوری با وارد کردن اموال خارجی نمی تواند به رشد و شکوفایی دست یابد. زیرا متکی بودن یک کشور به واردات  خارجی باعث می گردد تا آن کشور همواره سیاست تضرع را در برابر کشورهای صادرکننده درپیش گیرد و از خواست های مشروع خویش بگذرد. از جانب دیگر، وارد کردن اموال خارجی در برخی موارد به دلایل مختلف ممکن است با مشکلات زیادی مواجه گردد مانند بند شدن بنادر و…  کشور مصرف کننده از این ناحیه  بیشتر ضرر کنند. زیرا در صورتی که واردات خارجی کاهش یابد، ممکن است نرخ مواد مورد نیاز در بازار بالا برود و این می تواند روی زندگی بسیاری از باشندگان آن تأثیر نامطلوبی را بجا گذارد. بنابراین نیاز است که به هدف افزایش عواید داخلی روی افزایش میزان تولیدات کار صورت گیرد و زمینه برای رشد تولیدات داخلی مساعد گردد. زیرا رشد تولیدات داخلی باعث می گردد، زمینه کار برای بسیاری از باشندگان این سرزمین در نقاط مختلف کشور فراهم گردد که این می تواند در کاهش نرخ بیکاری و پائین آمدن گراف فقر تأثیر گذار باشد. از جانب دیگر، رشد سریع تولیدات داخلی باعث خواهد شد ما بتوانیم به خود کفایی دست یابیم و نیاز های خویش را در بخش های گونه گون تأمین نمائیم، همین گونه ، رشد تولیدات داخلی می تواند ما را از کشور مصرفی به یک کشور تولیدی تبدیل کند و ما بتوانیم تولیدات خود را به کشور های دیگر صادر نمائیم و از این ناحیه سودی بیشتری بدست آریم. این درصورتی می تواند امکان پذیر گردد که نهاد های مسئول برای تشویق هرچه بیشتر سرمایه داران داخلی وخارجی برای سرمایه گذاری در کشور تسهیلات لازم را فراهم سازند تا سرمایه داران بتوانند در بخش های گونه گون سرمایه گذاری نمایند، در نتیجه این باعث خواهد شد زمینه کار و اشتغال برای بسیاری از باشندگان این سرزمین فراهم گردد، بساط فقر و بدبختی از این کشور برچیده شود. یکی از نیاز های مبرم سرمایه داران این است که نهاد های مسئول باید در کاهش میزان مالیات با آنها همکاری نمایند، زیرا افزایش مالیات باعث خواهد شد که سرمایه گذاران نتوانند تولیدات خود را با نرخ پائین تر به بازار عرضه نمایند، در نتیجه این باعث می گردد شهروندان بجای استفاده از تولیدات داخلی از تولیدات خارجی برای رفع نیازهای خویش استفاده نمایند که این می تواند میدان رقابت را برای شرکت های داخلی در بازار های داخلی با شرکت خارجی تنگ تر سازد و باعث ورشکست شدن آنها گردد. از این رو، گفته می توانیم کاهش میزان مالیات بر تولیدات می تواند باعث تشویق بیشتر سرمایه داران داخلی و خارجی گردد تا آنها در زمینه های گونه گون در کشور سرمایه گذاری نمایند. نبود برق مورد نیاز کارخانه های تولیدی بگونه ای دوامدار یکی دیگری از چالش های است که تا کنون سرمایه گذاران و کارخانه داران با آن مواجه اند، این باعث گردیده است که آنها نتوانند تولیدات خود را بموقع به بازار عرضه نمایند، از این رو نیاز است که نهاد های مسئول در این راستا گام های جدی تری را بردارند تا موانع از سر راه برداشته شود و سرمایه گذاران بتوانند براحتی در بخش های گونه گون سرمایه هگذاری نمایند. قابل تذکر است که تا کنون نهاد های مسئول در زمینه ای تأمین برق مورد نیاز کارخانه های تولیدی در کشور کدام کار مهمی را انجام نداده اند و این باعث دلسردی بسیاری از کارخانه داران از کار و فعالیت گردیده است و نیاز به این دارد تا نهاد های مسئول به این مشکل رسیدگی نمایند تا زمینه برای فعالیت های اقتصادی در داخل کشور بیشتر مساعد گردد.  به باورآگاهان امور افزایش میزان تولیدات داخلی می تواند روی افزایش عواید داخلی نیز تأثیر مثبتی ر داشته باشد، علاوه براین افزایش تولیدات داخلی می تواند در کاهیش نرخ بیکاری و پائین آمدن گراف فقر در کشورنیز مستقیما تأثیر داشته باشد. زیرا افزایش میزان تولیدات داخلی باعث افزایش تعدادکارخانه های تولیدی در نقاط مختلف کشور می گردد، در هریک از این کارخانه ها  و کارگاه ها برای بسیاری از افراد زمینه ای کار مساعد می گردد در نتیجه آنها خواهند توانست با معاش که از این طریق بدست می آرند مخارج زندگی خود را تأمین نمایند. گذشته از این، افزایش میزان تولیدات داخلی می تواند بگونه مستقیم و غیر مستقیم روی در آمدی بسیاری از باشندگان این سرزمین تأثیر خود را داشته باشد، یعنی، برعلاوه این که افرادی در این کارخانه های تولیدی و کارگاه ها مستقیماً کار می کنند و مزد خود را بدست می آرند، افرادی که در انتقال و فروش این تولیدات سهم می گیرند نیز بگونه ای غیر مستقیم درآمد بدست می آرند که این می تواند در کاهش نرخ بیکاری و برچیدن گلیم فقر از کشور مؤثر تمام شود. از این رو نیاز است که نهاد های مسئول در این راستا گام های عملی را بردارند تا باشد که ما بتوانیم از یک کشور مصرفی به کشور تولیدی و خود کفا تبدیل شویم . اما عدم توجه به خواست های سرمایه گذاران و کارخانه داران می تواند باعث کمرنگ شدن بازار تولید در کشور گردد و به این ترتیب این وضعیت می تواند روی زندگی بسیاری از باشندگان این سرزمین اثر منفی را بجا گذارد و دولت نتواند در کاهش نرخ بیکاری و پائین آوردن گراف فقر در کشور مؤفق گردد. پس چه خوب خواهد شد نهاد های مسئول در این راستا برنامه ها و طرح های سازنده ای را روی دست گیرند و با عملی ساختن آن گلیم فقر و بدبختی را ازاین کشور برچینند، به این ترتیب افغانستان جایگاه خود را در میان کشورهای منطقه به عنوان یک کشور خود کفا پیدا خواهد کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *