سیاسی

غرب، عامل عقب ماندگی افغانستان است

جنگ های تحمیلی بیش تر از چهاردهه اخیر و دست های مغرض کشورهای منطقه و فرامنطقه به نحوی از انحا در بحران و عقب ماندگی کشور ما نقش جدی داشته است با آنکه افغانها باربار کوشیده اند با متانت، سعی و تلاش در مقابل چالش ها ایستادگی نمایند تا از زیر بار این نا برابری ها برون آیند، سیاست های دوگانه و دو بعدی غربی ها پیوسته در فربه سازی مشکلات و بحران ها به نحوی افزوده است.

شاداب
جنگ های تحمیلی بیش تر از چهاردهه اخیر و دست های مغرض کشورهای منطقه و فرامنطقه به نحوی از انحا در بحران و عقب ماندگی کشور ما نقش جدی داشته است با آنکه افغانها باربار کوشیده اند با متانت، سعی و تلاش در مقابل چالش ها ایستادگی نمایند تا از زیر بار این نا برابری ها برون آیند، سیاست های دوگانه و دو بعدی غربی ها پیوسته در فربه سازی مشکلات و بحران ها به نحوی افزوده است. امروزه بحران اقتصادی یکی از پدیده هایی است که دامنگیر مردم و کشور ما گردیده عملکرد و برخورد مرموزانه غربی ها و متحدین شان نسبت به افغانستان، بدان ماند که بر همان مقوله مردمی ما خوب وفق دارد «دور نرو که گرگ می خوریت نزدیک نیا که دیده ندارم» از سو داد از عاطفه، انسانیت، حقوق بشر و کمک های انسانی و بشری میزنند و از سوی دیگر پول های منجمد شده مردم ما را مسدود نموده و به دسترس امارت اسلامی نمی گذارند تا در این شرایطی که امنیت در سراسر کشور حکمفرما است و زمینه کار و فعالیت مساعد گردیده تا از آن پول به غرض تعالی و شگوفایی کشور استفاده بهینه صورت گیرد که از یک طرف کشور اعمار و آباد گردد و از جانب دیگر مردم صاحب اشتغال گردند، همین گونه به غرض امیال و خواسته های نامشروع خویش به عناوین مختلف این و آن بهانه ساخته در امورات کشوری ما مداخله می نمایند که موارد آن زیاد است و از حوصله مندی نبشته ها به دور می باشد تا هر مورد را عنوان نماییم.
در این شک و تردیدی وجود ندارد که هر کشور و هر جامعه از خود شیوه رسم و عنعنات ویژه ای دارد که تحت همان کلتور و قوانین نافذه کشوری شان زیبا و خوشایند است، غربی ها بدون هیچ گونه تمکین به عقاید و کلتور مردم و کشور ما تحت نام دموکراسی و آزادی که در پیوند به همین نام حقوق زنان و آزادی غربی خویش را در زمینه دنبال می نمایند بیگمان تحصیل و کار حق مسلم هر انسان است چه مرد و چه زن اما زن در غرب تحت شرایط موجود همان محیط و جامعه شان کار، آزادی و حق تحصیل را دارد و در افغانستان که یک جامعه اسلامی است و فرهنگ افغانی خودش را دارد با تحت شرایط اسلامی و افغانی آزادی و حق کار و تحصیل را باید داشته باشد نه درحد غربی ها، غربی ها با راه اندازی همهمه ها و تخریب و تخریش اذهان عامه به عناوین مختلف می خواهند اهداف خویش را در این کشور دنبال کنند و از صداقت و خوش باوری مردم ما سوء استفاده نمایند.
اگر از واقعیت امرنگذریم غربی ها و بخصوص یک تعداد از کشور های مغرض در تمام ناهنجاری های کشور ما دست و نقش برازنده داشته اند که؛ چون: آفتاب روشن و هویداست پس بر تمام مردم افغانستان است، در چنین شرایط حساس از نهایت بیداری کار گرفته و منافع علیای کشور و مردم خویش را دنبال نمایند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *