افغانستان

سرپرست وزارت دولت درامور رسیدگی به حوادث: به نیازمندان دوردستترین نقاط کشور رسیدگی میشود

سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، در دیدار با رئیس عمومی دفتر مجادله بر ضد گرسنگی گفت که اولویت ما رسیدگی به نیازمندان در دور دستترین نقاط کشور است.

سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، در دیدار با رئیس عمومی دفتر مجادله بر ضد گرسنگی گفت که اولویت ما رسیدگی به نیازمندان در دور دستترین نقاط کشور است.
دفترمطبوعاتی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، با نشر خبرنامهیی گفته است: ملا محمد عباس آخند، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، با جان فرانسس، رئیس عمومی سازمان مجادله بر ضد گرسنگی، فلیپه حامل رئیس زون منطقوی آسیا و سمیع گاسفی، رئیس عمومی این نهاد در افغانستان دیدار و روی رسیدگی به متضرران نیازمندان و نیازها و خواستهای این وزارت صحبت کرد.
وی افزوده است که این وزارت ، یک ارگان غیر سیاسی است و برای مستحقان و متضرران کمک میکند.
وی با اشاره به مشکلات باشندگان ولسوالی واخان بدخشان به نسبت شیوع بیماریهای گوناگون، بیماری های روانی و نبود مراکز صحی در آن منطقه،
بیان داشت: اولویت ما رسیدگی به نیازمندان در دور دست ترین نقاط کشور است که از هیچگونه امکانات زندگی خوب برخوردار نیستند.
در همینحال، فرانسس گفته است که این مؤسسه در بخشهای کمکهای غذایی و مساعدت برای متضررین، ارتقای ظرفیت، آموزش و فعالیت های بشردوستانه فعالیت دارد. وی افزوده است که دفتر مجادله با گرسنگی آماده است که در بخش کمک رسانی برای متضررین، رسیدگی به مشکلات باشندگان واخان و بخش ها با این وزارت همکاری کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *