افغانستان

معين وزارت اقتصاد: نرخ تورم در کشور به طور چشمگيري کاهش يافته است

وزارت اقتصاد میگوید که در یک سال گذشته امارت اسلامی توانسته نرخ تورم را بیش از 50 درصد کاهش بدهد.

وزارت اقتصاد میگوید که در یک سال گذشته امارت اسلامی توانسته نرخ تورم را بیش از 50 درصد کاهش بدهد.
عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد امارت اسلامی افغانستان میگوید که در یک سال گذشته نرخ تورم از 18.3 درصد به 9.1 درصد کاهش یافته است.
او اضافه کرد که امارت اسلامی در حالی در کاهش نرخ تورم موفق بوده است که افغانستان با چالشهای زیادی از جمله محدودیتهای بانکی و مشکل در صادرات مواجه بوده است.
بربنیاد گفتههای نظری، نرخ تورم در افغانستان در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه بسیار پایین است و این یک نقطه درخشانی برای امارت اسلامی میباشد. او همچنین به افزایش صادرات اشاره کرد و گفت که در یک سال گذشته افغانستان افزایش بیپیشینه در صادرات داشته و بانک جهانی نیز شکست رکورد بیسابقه را تایید کرده است. پبه گفته نظری، افغانستان در سال جاری 1.9 میلیارد دالر صادرات داشته است که بیشتر اقلام صادراتی آن به هند و پاکستان صادر شده است.
نظری در قسمت دیگر سخنان خود گفت که امارت اسلامی در بُعد جمع آوری مالیات نیز موفق بوده و شفافیت و نظارت را جایگزین فساد کرده است.
او افزود که تعرفهها در گمرکات نیز به صورت شفاف جمع آوری شده و عواید زیادی را به خزانه دولت واریز کرده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *