سخن انیس

روابط دوستانه‌ی کشورهای اسلامی به نفع افغانستان است

کشورهای قدرتمند کفری هیچگاهی اتحاد و یکپارچگی امت اسلامی را نمیخواهند و تحمل هم نمیتوانند.

کشورهای قدرتمند کفری هیچگاهی اتحاد و یکپارچگی امت اسلامی را نمیخواهند و تحمل هم نمی‌توانند.
ازین رو، پیوسته تخم نفاق و پراکندگی را در بین جوامع اسلامی و مسلمانان میپاشند و منافع خود را در افتراق و پراکندگی مسلمانان و کشورهای اسلامی، جستجو میکنند/ کرده اند.
عربستان سعودی و ایران، دو کشور اسلامی هستند که از دیرزمانی در بسا موارد باهم در تقابل قرار داشتند و مستکبران جهانی نیز در فراراه روابط دوستانه‌ی این دوکشور اسلامی، مزاحمت ایجاد میکردند و هرازگاهی آتش نفاق میان این دو کشور اسلامی را دامن میزدند.
اما خوشبختانه در این روزها خبرهای خوش و امیدوارکننده‌یی از روابط این دو کشور اسلامی به گوش می‌رسد و هردو می‌خواهند باهم نزدیک شوند و راه را برای روابط دوستانه هموار سازند.
ملت افغانستان، منحیث یک ملت مسلمان و هم‌فرهنگ و امارت اسلامی منحیث یک حکومت ناب اسلامی، روابط حسنه و دوستانه‌ی کشورهای اسلامی را به نفع مسلمانان می‌دانند و از تحکیم روابط حسنه‌ی این دو کشور اسلامی، استقبال می‌نمایند.
بدون شک اگر کشورهای اسلامی با هم متحد شوند، به نفع جهان اسلام تمام خواهد شد و پنجه‌ی مشکلات، چالش‌ها و بنبست‌ها، گریبان امت اسلامی را رها خواهد کرد.
دین مقدس اسلام اخوت اسلامی و یکپارچگی را برای امت، امر مهم و سرنوشت‌ساز می‌داند و مسلمانان را به سفره‌ی رنگین اتحاد و اتفاق، پیوسته فرا می‌خواند.
واضح است که افتراق و پراکندگی مسلمانان را سخت ضربه زده و از پیشرفت، انکشاف و تمدن باز داشته است.
اگر کشورهای اسلامی با هم متحد و یکپارچه شوند، حقاّ که گریبان مسلمانان از چنگ توطیه و دسیسه‌ی قدرت‌های جهانی رهایی می‌یابد، ابهت و اقتدار اسلامی زنده می‌شود و پیشرفت‌های عظیم و چشمگیری از آنِ مسلمانان می‌گردد.
بنابراین ملت و دولت افغانستان، گسترش روابط دوستانه‌ی عربستان سعودی و ایران را کار نیکو و پرمنفعت دانسته، تحکیم پایه‌های اخوت اسلامی را به نفع کشورهای اسلامی و خصوصاً به نفع افغانستان می‌دانند و از این‌گونه اقدامات مفید و موثر، همواره حمایت و استقبال می‌نمایند.
به امید اتحاد، همدلی، ترقی و پیشرفت جهان اسلام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *