گزارش

گزارش شهری؛ هر باشنده کابل مکلف اند تا برای صحت محیطی یک یک نهال غرس نمایند

این روزها آمد، آمد بهار است همه جا پر از طراوت ، شادابی و زیبایی به چشم می‌خورد سبزه‌ها و درخت ها به سوی سرسبزی شادابی و طروات می‌روند.

شبیر احمد
در این روزها آمد، آمد بهار است همه جا پر از طراوت ، شادابی و زیبایی به چشم می‌خورد سبزه‌ها و درخت ها به سوی سرسبزی شادابی و طروات می‌روند، دهقانان و باغداران همه مصروف نهال شانی ، کشت و زراعت و سرسبزی آمادگی های را رویدست دارند درچندین گوشه ی شهر ومحل نهال فروشی و گل فروشی از سال ها به این سو ایجاد شده است روزانه ده ها تن اعم از زن و مردم،پیروجوان برای سرسبزی محیط زندگی ،حویلی ومحل خویش برای خریداری نهال و گل های زینتی در محلات خرید وفروش نهال ها و گل فروشی هاسرگرم خریداری اند،برای وضاحت بیشترازحال و احوال گل فروشی و نهال فروشی های شهرگزارشی را تهیه نمودیم که جهت آگاهی خوانند گان روز نامه ملی انیس تقدیم می گردد .
چهاراهی مکروریان سوم که اکنون بنام چهاراهی عبدالحق نام گذاری شده محلی است که از چندین سال به این سو نهال های زینتی، نهال درختان میوه و انواع گل برای فروش در این محل موجود است .مردم برای سرسبزی و زینت بخشی محل زندگی شان و طروات اطراف و داخل منازل شان دسته دسته برای خریداری گل درخت و نهال های زینتی میایند و خریداری می‌کنند در این محل با چند تن برخوردیم امش را حاجی احمد فواد باشنده مکروریان سوم گفت: در این محل آمده ام و تا اکنون به تعداد 150 بته بید دیواری و شصت بته گل مرسل برای بلاک مربوط و پارک مسجد شریف نعمان بن ثابت « رح » خریداری نموده ام تا محلات ما سرسبز و زیبا شود ومردم از فضا ی سبز و بوی گل ها لذ ت ببرند.
وی گفت : اساس زندگی انسان را زیبایی و طراوت بهار تشکیل می دهد تا هر فرد را وادارسازد که از ماحول و محل زندگی شان حفاظت نماید آن را سرسبز سازد. چون خدای تعالی همه خوبی های زندگی را برای انسان رنگ های مختلف با انواع و اشکال گوناگون هست کرده است مانند گل ها ی رنگارنگ و درخت های مختلف مثمر ، زینتی و غیر زینتی خلق نموده است که این همه مخلوقات خداوند برای استفاده بشریت هست شده است.وامروز من هم گل و درخت خریداری کردم تا محل زندگی خویش را سرسبز سازم چون ضرب المثل وجود دارد که بزرگان مان گفته اند ما کشت می کنیم تا دیگران از آن لذت ببرند.» و حال ما کشت می کنیم تا نسل های آینده ما لذ ت ببرد .
حاجی شیر زی مرد جوانی که در گل فروشی برای خریداری نهال و بته های گل آمده گفت : آمدآمد بهاراست همه روزه درختان و نباتات زنده می شوند همه جا سرسبز و شاداب می گردد چون بهار یک لذت دیگری دارد.
وی گفت : قبل از آن که سال نو رابه یک سال نیک تصور کنیم باید برای سرسبزی و شادابی حویلی و ماحول خویش را نهال شانی نماییم من هم برای خریداری نهال های زینتی و بته های گل مرسل به گل فروشی آمده ام اما قیمت ها نسبت به سال های گذشته تفاوت کرده است چون در سطح جهان نرخ ها بالا رفته است از این رو نرخ بالای همه امور زندگی مردم افغانستان نیز تاثیرات خود را گذاشته است، چون همه امورات مردم به نرخ دالر پیش می رود نرخ ها متفاوت است از 50 افغانی گرفته تا 150 و حتی بعضی از درختان و نهال ها ی وجود دارد که، قیمت دالر بالاتر ازنرخ موجوده است اما در گل شکر خداوند«ج» است که همه چیزی ضرورت پیدا می شود . در گل فروشی های چمن حضوری سرزدم محلی که بیشترین و زیاد ترین نهال ها و گل های زینتی در این محل به فروش می‌رسد.
خانم ملالی که با پسر 14 ساله اش برای خریداری نهال و درختان میوه از سید نور محمد شاه مینه آمده است گفت: آمد، آمد بهار است همان طوریکه خداوندمتعال انسان ها و تمام دنیا را هست کرده همین طور گل ها و نباتات را نیز خلق کرده است تا انسان ها در زندگی شان از این موجودات روی زمین لذت ببرند، اکنون من هم می خواهم تا برای سرسبزی حویلی و اطراف حویلی خویش را نهال شانی نمایم و از فضای سبز آن لذت برده محیط زیست خویش، سالم بسازیم تا از یک سو برای تولد آکسیجن استفاده نماییم و از سوی دیگر بتوانم از فضای سبز و میوه های حاصل آن بهرمند شویم.
در پل کوته سنگی با یک تن از بزرگان ولایت فاریاب سرخوردیم که یک موتر نهال و درخت تا تاک ودرخت انجیر را از ولایت قندهاربه کابل انتقال داده است.
ایشان خود را حاجی فرید احمد معرفی کرده و گفت که به تعداد 400 اصله نهال های مختلف نوع مانند درخت تانک، انجیرو نهال درخت آنار را از ولایت قند هار خریداری کرده بودم امروز این نهال ها به کابل رسید می خواهم تا نهال ها را به باغ که جدیداً اعمار کردم درغرس نماییم موصوف گفت که هر اصله نهال از قندهار تا کابل 400 افغانی تمام شده است و می خواهم تا در باغ خود واقع ولایت لوگر که جدیداً اعمار نمودم غرس نماییم و تصمیم گرفته ام تا ازهرولایت نهال و درختان میوه و درختان زینتی را در باغ خویش غرس نماییم. از یک طرف از سرسبزی وطروات آن خودم و همسایه گان ما لذت ببرند و از سوی دیگر معلوم شود که چه مقدار درختان و نهال های یک ولایت به ولایت دیگر سازش خواهند کرد ،اگر در این کار موفق شوم ان شالله که نام باغ را در سال های آینده باغ درختان 34 ولایت نام گذاری خواهم کرد.
ایشان گفت اکنون نظر به توان مالی خویش 400 اصله نهال ها و درختان انجیرتاک و آنار را خریداری نمودم .
درگل فروشی ساحه شیرپور زنی کهن سالی که نامش را بی بی گل گفت و با سه تن از نواسه برای خریداری نهال درخت میوه آمده بوده گفت : در چهلستون نو خانه ساختم می‌خواهم تا در حویلی و اطراف آن درختان مثمر و نهال های میوه و گل و نهال های زینتی را غرس نماییم چند سالی که از عمرم باقی مانده اگر خداوند«ج» بخواهد تا از حاصل آن استفاده نماییم و یا نواسه هایم وهمچنان اقارب من از میوه و فضای سبز آن استفاده نمایند و به حق مادر شان دعا نمایند از این خاطر زحمت می کشم.
استاد امان برای خریداری گل بته های مرسل آمده است و به تعداد بیست بته گل های مختلف مرسل را خریداری نموده گفت :
گل مرسل را زیاد خوش دارم بهترین بوی و رنگ های مقبول دارد می خواهم که تمام حویلی خویش را که در بادام باغ موقعیت دارد به نام حویلی گل مرسل نامگذاری نماییم و همچنان در کنار گل مرسل درختان میوه را هم در حویلی خویش غرس کرده ام همه ساله ازحاصل میوه های آن استفاده می کنیم حتی برای دوستان و اقارب نزدیک خویش روان می کنم .
ایشان افزود که آمد آمد بهار است همه نباتات و درختان از خواب زمستانی بیدار می شوند همه جا ها سرسبز، طراوت و شادابی رونما می شود، من هم مانند یک شهروند مسئولیت ایمانی و انسانی خود را در سبزنگهداشتن محیط زیست ادا نماید و اطراف خویش را سرسبز و شاداب سازیم چون درختان برای انسان ها آکسیجن تولید می کند وهمچنان میوه حاصل میدهند از این رو تمام زندگی انسان در زحمت است تا درآینده راحت باشد .
حاجی ایشان الله که 5 سال قبل ازولایت زابل است شهر کابل زندگی می کند گفت : حویلی خریده ام و برای خریدار درختان میوه و نهال های تانک و بته های گل آمده ده بسوه زمین را حویلی آباد نموده امد م همه ساله برای خریداری درختان میوه و گل های زینتی در گل فروشی ها میایم در 5 سال گذشته ت به حالی بیشتر ازچهار صد اصله نهال درخت و در حدود 300 بته گل های مختلف خردیداری کردم که نسبت خشک سالی و کمبود آب تعدادی از نهال ها و گل بته ها خشک می شود ، امسال در زمستان برف زیاد بارید خداوند مهربان است تا آب فراوان پیدا شود و من هم به همین امید آمد م تا گل بته ها و نهال های درخت را بخرم و حویلی خویش را شاداب و سرسبزسازم .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *