اخبارافغانستان

حاصلات گندم امسال نظر به سال قبل، افزایش می‌یابد

بر بنیاد این معلومات در سال جاری نظر به سال قبل ۶درصد زمین بیشتر تحت کشت گندم قرار گرفته است.

وزارت زارعت و مالداری می‌گوید که به اساس تحلیل و ارزیابی‌های ریاست احصائیه زراعتی و تنظیم معلومات این وزارت در سال ۱۴۰۳ به سطح کشور حدود ۲.۱۴میلیون هکتار ساحه تحت کشت گندم   پیشبینی گردیده که از آن حدود ۴.۹ میلیون متریک تن حاصلات به سطح کشور برداشت خواهد شد که در مقایسه با سال گذشته ۱۳فیصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر بنیاد این معلومات در سال جاری نظر به سال قبل ۶درصد زمین بیشتر تحت کشت گندم قرار گرفته است.

به گفته وزارت زراعت و مالداری تولیدات گندم در مقایسه با دو سال گذشته افزایش چشمگیری نموده است که دلیل عمده آن بارندگی‌های به موقع در سال ۱۴۰۳تلقی شده است.

از سوی دیگر سیلاب‌های ویرانگر نیز در یک تعداد ولایات ساحات تحت کشت این نبات را تخریب نموده و حاصلات آنرا از بین برده است.

این در حالیست که حدود ۶.۹میلیون متریک تن گندم که شامل مواد غذایی اهالی کشور، مصارف تخم بذری و ضایعات هنگام رفع حاصل می باشد نیازمندی کشور خواهد بود که با در نظرداشت نیازمندی و تولیدات یاد شده حدود ۲ میلیون متریک تن گندم در سال ۱۴۰۳کمبود رونما خواهد گردید.

گندم نباتی است که غذای اساسی و حیاتی مردم افغانستان را تشکیل داده است. این نبات ساحه تحت کشت وسیعی را به مقایسه سایر نباتات احتوا می‌نماید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *