سخن انیس

در روزهای عید؛ فقرا و مساکین را فراموش نکنید!

ایام مبارک عید، روزهای خوشی و شاد مانی مسلمانان است و ما باید این روزها را با کمال مسرّت، محبت و مهربانی تجلیل کنیم و با استفاده ازاین ایام مبارک، سین هها را از کین هها خالی سازیم و با تازگی تمام، وارد فصل زندگی دیگری شویم. ممکن در طول عمر و در طول سال؛ خشم و شکررنج یهایی میان مسلمانان به وجود آمده باشد و کسی از کسی آزرده خاطر باشد، باید تمام این کینه، بغض و عداو ت را کنار بگذارند و زمین هی محبت، اخوت و برادری را فراهم سازند. در اسلام و شریعت روا نیست که از سه روز زیاد، مسلمانی از برادر مسلمان خود آزرده خاطر باشد و با دلی پر از بغض و کینه، زندگی نماید. در روزهای مبارک عید، باید تمام مسلمانان چرک و آل گی کینه را با صابون

مهر، محبت و گذشت پاک کنند و همدیگر را با جهانی از عطوفت، اخوت و همدیگرپذیری در آغوش بکشند. از سوی دیگر روز و حال فقرا، مساکین و ب یچارگان را نیز در روزهای مبارک

عید در محراق توجه خود داشته باشند و آنان را از گوشت قربانی، سودای عیدی، و دیگر تعاون و همکار یها، مستفید گردانند. چون، فرزندان فقیر غالباً با شکم خالی و گرسنه زندگی م یکنند و چش مهای

غ مآلود شان در روزهای عید به قربانی و دیگر کمک و همکاری ثروتمندان دوخته میشود. بدون شک در این روزها محبت و مهربانی و به ویژه کمک و مساعدت با فقرا و مساکین از ثواب بزرگی برخوردار است و هرنوع کمک و امدادی که با آنان صورت بگیرد ا نش اءالله در عالم آخرت پاداش بلندی دارد و اجر عظیمی را به کم ککننده رقم میزند. بنابراین در روزهای پیش رو به درستی به حال و روز فقرا و نیازمندان کشور توجه صورت بگیرد و همچنان نظام اسامی ما، در این ایام مبارک؛ فقرا و

مساکین را تحت پوشش کم کهای گوناگون قرار داده، به روزگار تلخ و روزهای تاریک آنان، عمیقاً توجه و رسیدگی نماید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *