اجتماعیمقالات

مصارف گزاف عروسی ها و اقتصاد شکسته مردم 

احمد

فرهنگ تعریف های گوناگونی دارد ،از اینرو جامعه شناسان، اقتصاددانان ،اهل فرهنگ ودانش و… در تعریف آن اتفاق نظر ندارند، اما می توان یک تعریف کلی و جامع از تعاریف جامعه ‌شناسان ،اهل فرهنگ ودانشگاهی ها برداشت کرد.

فرهنگ، مجموعه ای از اعتقادات ، آداب ، رسوم اخلاقیات، قابلیت‌ها و عادات بدست آمده انسان‌ها در یک جامعه معین می باشد. فرهنگ اصلی ‌ترین عامل سازنده هویت فردی و اجتماعی یک جامعه است و اعمال و رفتارهایی که بر ضد آداب، رسوم و اخلاقیات یک جامعه باشد ، ضد فرهنگی نامیده می شود. حال که مقداری در مورد واژه فرهنگ و تعریف فرهنگ صحبت شد، سراغ فرهنگ در جامعه خویش می‌رویم. به همین دلیل کشورهای سلطه‌گرغربی برای دستیابی به اهداف سلطه طلبانه شان درادوارتاریخ به ویژه در بیست سال پسین، دست به تهاجم فرهنگی درافغانستان  زدند و سعی کردند تا با این شیوه زمینه سلطه و استعمار خود را فراهم وقایم نمایند. و کشورعزیزما  افغانستان نیزبه دلیل قرار گرفتن در راه جاده ابریشم ، دارای فرهنگ های کهن و باستانی می باشد، بنابرین گفته می توانیم ، متفاوت ترین فرهنگ ها را ما در کشور خود افغانستان دارا هستیم که می شود به گونه مثال از ارتباطات خانوادگی، احترام به بزرگان و مهمان‌نوازی ،ازدواج‌ها، موسیقی محلی وحماسی ،همچنان اقسام غذاهاو… نام برد که همه اینها بیانگر فرهنگ اصیل افغانستان می باشد. هرکدام از این مثال های ذکر شده دارای انواع و اقسامی می باشد که این مقاله مجال آن را نمی دهد که در مورد هریک آن صحبت شود ،صرف در این مقاله روی مصارف گزاف، بی هنگفت وکمرشکن عروسی ها در هوتل ها پرداخت ومسوولان محترم را متوجه آن نمود؛زیرا افغانستان دارای فرهنگ اصیل اسلامی ، قدیمی و باستانی است. بنآ گفته می توانیم متفاوت ترین فرهنگ را کشورما افغانستان درخود جا داده  که باید از آن فرهنگ هایی که در تضاد به ارزشهای اسلامی و ملی ما نیست ، مراقبت نمود و ازفرهنگ های تحمیلی وغیرشرعی که امروز جامعه وخانواده ها را از لحاظ اقتصادی در تنگناه قرار داده واکثرجوانان ما را بخاطر تدارک هزینه عروسی ، مجبور به مهاجرت تا سرحد غرق شدن در دریا ها نموده است را باید نفی وجدی بگیرییم ،زیرا امروز مساله عروسی ومصارف کمرشکن آن که ازلحاظ شرعی واسلامی هیچگونه  جوازی ندارد، اکثرخانواده ها را درافت اقتصادی واز هم پاشیدگی قرارداده است باید دراین مورد مسولان امور،توجه جدی نمایند و قوانینی که درمطابقت به ارزشهای اسلامی وافغانی ما است را وضع کنند ودر تطبیق آن؛ مانند: قوانین شرعی دیگر توجه جدی نمایند که این خود باعث خوشنودی خداوندعزوجل ومردم درد مند ما خواهد گردید ودرغیرآن ادامه این وضعیت با گذشت زمان ، سبب بروزمشکلات در میان خانواده ها ،روابط اجتماعی وفساد اخلاقی در جامعه خواهد گردید. امروز مشکلاتی که باعث عدم ازدواج جوانان گردیده ، رقابت های منفی ، هم چشمی های غیرموجه ، فرمایشات کمرشکن خانواده عروس وهزینه بی قانون هوتل های عروسی است که به این موضوع با تاسف تا اکنون توجه نشده است. بنآ  درنخست بخاطر صرفه جویی  خانواده داماد وکاهش مصارف عروسی به ویژه  هوتل ها که بدون شک حدود اسلامی نیز رعایت نمی شود، مسدود ویا هم قوانینی وضع گرددکه مطابق شریعت اسلامی وتوان خانواده ها باشد ، زیرا امروز برهمه هویدا است که نرخ مواد اولیه نسبت به سه سال قبل نهایتآ کاهش یافته ، اما با تاسف هوتل داران به بهانه اینکه حکومت از ما مالیه اخذ می کند ، نه تنها که قیمت ها را کاهش نداده اند ، بلکه درقیمت هرمینوی غذایی نظر به موقعیت خود ، افزوده اند ،عملکردی که انارشیزم  وبی توجهی رادرجامعه نشان می دهد تا سرحدی که باید مسئولان امور؛ مانند: دیگر بخش های اجتماعی  براین موضوع هم بپردازند ویک مینوی مناسب را درهوتل های عروسی مدنظر بگیرندویا هم بخاطرصرفه جویی  بهتراست که عروسی ها مختصر وکم هزینه در منازل رهایشی صورت بگیرد،تا که جوانان ما بهترازهرزمان دیگر در فکر خانواده  ،سهم گرفتن درآبادانی کشور ،همچنان حاکم برسرنوشت خود ومصروف کاروزحمت درکشورخود باشند که رعایت وتطبیق این شاخص ها، بدون شک حمایت وهمکاری شهروندان ازامارت اسلامی را ،بیشترازهرزمان دیگرتقویه می کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *