اجتماعی

آغاز روند تحکیمات سواحل دریای آمو

روند کار تحکیمات و جلوگیری از تخریبات سواحل دریای آمو در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ با حضور هیئت با صلاحیت مرکز آغاز گردید.

معاذ

روند کار تحکیمات و جلوگیری از تخریبات سواحل دریای آمو در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ با حضور هیئت با صلاحیت مرکز آغاز گردید.

در مراسم روند آغاز کار تحکیم و جلوگیری از تخریب مزارع و خانه های باشندگان ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ، مولوی مجیب الرحمان حق‌مل، مولوی نورالهادی ابوادریس معاون مقام ولایت بلخ، مولوی ذبیح الله نورانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، رئیس عمومی حوزه دریایی شمال مولوی عبدالحکیم حاجی حکمت و شمار از مسوولین ملکی و نطامی ولسوالی متذکره حضور داشتند.

در نخست مولوی اسدالله ادیب به نمایندگی از باشنده گان ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ در حالیکه از حضور هیئت با صلاحیت مرکز برای جلوگیری از تخریبات سواحل دریای آمو و آغاز کار روند جلوگیری از تخریبات سواحل آن دریا ابراز خرسندی نموده؛ گفت: از چندین سال بدین سو دریایی آمو شمار زیاد خانه ها و مزارع زراعتی مردم و باشنده گان آن ولسوالی را بلعیده است و دولت های حاکمه وقت به آن هیچ گونه توجه نکردند اما اکنون که نظام امارت اسلامی افغانستان حاکم است در حالی که با مشکلات اقتصادی زیاد مواجه است اما به درخواست باشنده گان سواحل دریای آمو توجه نموده و حاضر به تحیکم سواحل دریای متذکره می‌باشند و مایان از این اقدام رهبری امارت اسلامی استقبال می نمایم.

در همین مولوی نورالهادی ابوادریس معاون مقام ولایت بلخ در حالی که امارت اسلامی افغانستان را نظام مردمی و اسلامی یاد نموده؛ افزود که جای بسیار خوشی و خرسندی است که امروز امارت اسلامی به صدای مردم مظلوم ولسوالی شورتپه ولایت بلخ رسیده گی می‌کنند و برای حفاظت از آنان و ملکیت های شان دست به تطبیق پروژه های بزرگ می‌زند.

آقای ابوادریس افزود که ا. اسلامی در خدمت مردم است و هر چه در توان دارد برای رفاه و آسایش مردم افغانستان از آن استفاده می‌کند.

همچنان معاون مقام ولایت بلخ از مردم و باشنده گان آن ولسوالی خواست تا در راستای تطبیق این پروژه مهم و اساسی با کارمندان پروژه متذکره از هر نوعه همکاری همه جانبه دریغ ننمایند.

الحاج مولوی ذبیح الله نورانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در حالی که از خدمات ارزنده و تلاش های خستگی ناپذیر مسوولین امارت اسلامی افغانستان یادآوری نموده و از ادامه کار جدی کانال قوش‌تیپه که یکی از بزرگترین کانال های آبی و زراعتی در کشور می باشد یاد نمود.

آقای نورانی افزود که چند قبل هیئت بلند رتبه امارت اسلامی افغانستان بر اساس فیصله کابینه امارت اسلامی افغانستان بخاطر برسی و ارزیابی این پروژه حیاتی به ساحه اعزام شدند که الحمدالله امروز کار احداث و جلوگیری از تخریب دریایی آمو به گونه رسمی آغاز شد.

آقای نورانی در حالی که از اختصاص دادن در حدود دو میلیارد افغانی برای روند کار احداث پروژه جلوگیری از تخریبات دریای آمو یادآوری نموده؛ افزود که تحکیمات سواحل دریای آمو در قسمت جلوگیری از تخریب مزارع و خانه های باشندگان ولسوالی شورتیپه ولایت یکی از نیاز های اساسی بود که از سال ها بدینسو به آن توجه نشده بود.

در همین حال مولوی مجیب الرحمان مل، معین وزارت انرژی و آب ا. اسلامی افغانستان در سخنرانی خود گفت که در چهار دهه پیشین مردم افغانستان به اقوام و سمت های مختلف تقسیم بندی شده بود و همواره از این موضوع به گونه عقیده ای استفاده میشد و اما الحمدالله امروز امارت اسلامی افغانستان بدون در نظر داشت هر گونه تفکیک قومی و سمتی کار های بنیادی و اساسی را در سراسر کشور آغاز نموده است که آغاز کار احداث پروژه جلوگیری از تخریبات سواحل دریای آمو یکی از بارزترین نمونه های آن می باشد.

آقای حق‌مل افزود که قرارست در چهار ولایت کشور کار جلوگیری و احداث سواحل دریای آمو آغاز گردد که نخستین نقطه آن بنابر متضرر بودن ولسوالی شورتپه ولایت بلخ می باشد در این محل امروز آغاز گردید.

همچنان معین وزارت انرژی و آب امارت اسلامی افغانستان از مردم و باشنده گان محل درخواست نمود تا در قسمت احداث و تطبیق تحکیمات متذکره همکاری جدی نمایند.

آقای حق‌مل در ارتباط به چگونگی تطبیق کار تحکیمات و جلوگیری از تخریبات گفت که این روند در دو بخش دراز مدت و کوتاه مدت اولویت بندی شده است و کار آن دوامدار خواهند بود.

قابل یادآوری است که نزدیک به یک ماه قبل مولوی عطاءالله عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در راس یک هیئت عالی رتبه طبق فیصله کابینه جهت بررسی تخریبات دریای آمو به ولایت بلخ سفر کرده و از ساحات تخریب شده در ولسوالی‌های کلدار و شورتیپه بازدید کرد. این هیئت مطابق به فیصله کابینه امارت اسلامی افغانستان متشکل از معینان وزارت‌های  امور سرحدات، اقوام و قبایل، معادن و پطرولیم، آب و برق و رئسای ادارات؛ امور خارجه، رسیده‌گی به حوادث و اداره ملی احصایه‌ و معلومات به ولایت‌های اطراف دریای آمو سفر کرده و از ساحات تخریب شده در ولسوالی‌های کلدارو شورتیپه بازدید کرده و مشکلات باشنده‌گان آن مناطق را استماع نمودند که بعد از ارائه گزارش امروز کار احداث و جلوگیری از تخریبات سواحل دریای آمو در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ آغاز گردید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *