افغانستان

کمیسیون تدارکات ملی به ارزش  ۴ میلیارد افغانی پروژه‌های مختلف را منظور کرد

به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسۀ نوبتی کمیسیون تدارکات ملی در قصر مرمرین تدویر و طبق آجندا پیرامون پروژه های ارایه شده بحث شد.

به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسۀ نوبتی کمیسیون تدارکات ملی در قصر مرمرین تدویر و طبق آجندا پیرامون پروژه های ارایه شده بحث شد.

در این نشست کمیسیون تدارکات ملی ۲۸ پروژه جهت بحث پیشکش گردید، که از جمله قرارداد ۱۸ پروژه منظور و در مورد قرارداد ۵ پروژه به کمیته های مؤظف وظیفه داده شد تا این قرارداد ها را همه جانبه ارزیابی

و جهت تصمیم گیری نهایی به جلسۀ آیندۀ کمیسیون تدارکات ملی پیشکش نماید. همچنان پیرامون ۵ پروژه دیگر به ریاست تدارکات ملی وظیفه سپرده شد تا قرارداد های یاد شده را به طور همه جانبه ارزیابی و گزارش آنرا با رهبری کمیسیون تدارکات ملی شریک سازد.

پروژه های منظور شده مربوط وزارت خانه های دفاع ملی، امور داخله، مالیه، فواید عامه، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شرکت برشنا و شاروالی کابل می باشد، که ارزش مجموعی آن حدود ۴ میلیارد افغانی بالغ می گردد.

در پروژه های منظور شده تکمیل کار باقیماندۀ بند چک وردک، تکمیل امور باقیماندۀ ۲۲۰ کیلوولت لین برق ارغندی- غزنی، آماده ساختن انسولترهای پروژه‌ای ۲۲۰ کیلو ولت نورالجهاد هرات و تورغندی، بازسازی اساسی سرک در امتداد ولسوالی شهر صفا ولایت زابل الی مانجه، تکمیل امور باقیمانده لین دوم سرک کابل- لوگر، عرضه خدمات سریع انترنتی برای شهروندان و شماری سایر پروژه ها شامل می باشد، که با عملی شدن آن فرصت های کاری برای هزاران هموطن ما فراهم می گردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *